Stadsontwikkeling

Specialia generalibus derogant

Onze dienstverlening

Het milieuaspect speelt tegenwoordig een belangrijke rol bij de ontwikkeling van alle onroerend goedprojecten. Zowel de plaatselijke autoriteiten als eigenaren van openbare en particuliere projecten zullen steeds meer moeten anticiperen op milieuvervuiling. In dit opzicht kan de ruimtelijke ordening voortaan slechts worden bekeken in het licht van de resultaten van milieu-effectbeoordelingen en specifieke voorafgaande studies. Alle betrokken partijen dienen zich rekenschap te geven van de effectbeoordelingen op het gebied van biodiversiteit, de eventuele milieucompensatie, de bijzondere administratieve vergunningen en de wet op verontreinigde bodems en terreinen.

Ons toegewijde team van notariële deskundigen staat u met een combinatie van publiek- en privaatrechtelijke vaardigheden bij. We denken mee, zorgen voor praktische oplossingen, die altijd in lijn zijn met wet- en regelgeving. Maar altijd samen met u als onze cliënt.

Onze voordelen
Analyseren
Omdat de diagnose één van de stadia van uw project is, zal een afspraak, indien nodig vergezeld van een analyserapport, ons in staat stellen de omgeving te bepalen
Adviseren
Door te luisteren naar wat u bezighoudt, bepalen we samen de meest relevante opties en keuzes, geheel aangepast aan uw wensen
Begeleiden
Het is essentieel aanwezig te zijn in alle stadia van uw project; hieraan geven wij dagelijks onze volle aandacht.
Roquebrune-Sur-Argens

Onze andere diensten voor Professionnel

Ontwikkeling onroerend goed
Infrastructuur - Openbaar bezit
Stadsontwikkeling